จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566


นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับกองลูกเสือโรงเรียนบ้านล้องอ้อ ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือกลุ่มโรงเรียนตำบลแม่สูน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี2566 ณ โรงเรียนบ้านปางสัก โดยในครั้งนี้มีโรงเรียนในกลุ่มตำบลแม่สูน ร่วมพิธีจำนวน 7 โรงเรียน
20230707015842(1).jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015842(2).jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015842.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015843.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015844.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015845.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015846.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015848.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015849.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015851.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th 20230707015852.jpg - จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566 | https://banlongaor.ac.th