จดหมายข่าว

จดหมายช่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่8/2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2566

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคร..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566

นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับกอ..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2566