ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน จำนวน 1 ตำแหน่..

ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้าง ตำแหน่ง ครูจ้างสอน ..

ภาพกิจกรรม

โครงการปลูกข้าวเฉลิมพระเกียรติ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566

กิจกรรม การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น อุ้ยสอนหลาน

โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี พ.ศ.2566

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่สูน ได้มาตรวจสุขภาพประจำปีให้นักเรียนชั้นประถมศึกษ..

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใ..

โรงเรียนบ้านล้องอ้อ ขอขอบคุณกรมการปกครองอำเภอฝาง ที่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชัน Tha..

ขอขอบคุณ ร้านตัดผม ALL NEW ตรงข้ามโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ที่มาบริการผมฟรีให้กับ..

ขอขอบคุณ ร้านตัดผม ALL NEW ตรงข้ามโรงเรียนรัตนาเอื้อวิทยา ที่มาบริการผมฟรีให้กับนักเรียนและคุณครู โร..

จดหมายข่าว

จดหมายช่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่8/2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 7/2566

วันที่ 11 สิงหาคม 2566 โรงเรียนบ้านล้องอ้อ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สูน ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6/2566

วันศุกร์ ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2566 นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน ได้นำคณะคร..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 5/2566

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4/2566

นางอุไรวรรณ กันทาทรัพย์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องอ้อ พร้อมด้วยผู้กำกับ รองผู้กำกับกอ..

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3/2566